S. 1-619 Dossierfiche K. 49-981

Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidsrechtspraak
belastingfraude
openbaar ministerie
belastingadministratie
gerechtelijke politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-981/1 Wetsontwerp 26/3/1997
K. 49-981/2 Amendement 15/4/1997
K. 49-981/3 Verslag namens de commissie 21/4/1997
K. 49-981/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/4/1997
K. 49-981/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/4/1997
1-619/1 1-619/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/5/1997
1-619/2 1-619/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/5/1997
1-619/3 1-619/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/5/1997
1-619/4 1-619/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/5/1997
1-619/5 1-619/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/5/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/3/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-981/1
15/4/1997   Beslissing POC
82/16
Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
21/4/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. K. 49-981/4
29/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5618
30/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5648
30/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+118/-0/o13)
Handelingen, p. 5663
Doc. K. 49-981/5
30/4/1997   Aanneming na amendering
15/4/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
15/4/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
2/5/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-619/1 1-619/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/5/1997   Uitoefening evocatierecht
7/5/1997   Verzending naar commissie: Justitie
15/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/5/1997   Algemene bespreking Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
22/5/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
22/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur
Tekstcorrecties
Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
Doc. 1-619/5 1-619/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/5/1997   Verzending naar commissie
13/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
13/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
13/5/1997   Beslissing schriftelijk verslag
20/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-619/2 1-619/2 (PDF)
20/5/1997   Teskt aangenomen door de commissie Doc. 1-619/3 1-619/3 (PDF)
22/5/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/1997   Bekendmaking (18880)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 29/4/1997, 30/4/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/5/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 13/5/1997, 20/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/5/1997 5 7/5/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 95
Onderzoekstermijn (S1) 8/5/1997 30 6/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1997 18/7/1997 , blz 18880

Kruispuntbank van de wetgeving