S. 1-616 Dossierfiche K. 49-1602

Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders
Jacques Santkin    Guy Charlier   

sociale zekerheid
grensarbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-616/1 1-616/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/4/1997
1-616/2 1-616/2 (PDF) Amendementen 20/5/1998
1-616/3 1-616/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/6/1998
1-616/4 1-616/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/6/1998
1-616/5 1-616/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/6/1998
K. 49-1602/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/6/1998
K. 49-1602/2 Amendementen 14/7/1998
K. 49-1602/3 Verslag namens de commissie 15/7/1998
K. 49-1602/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/1998
K. 49-1602/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/10/1998
K. 49-1602/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-616/6 1-616/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 23/10/1998
1-616/7 1-616/7 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 17/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1997   Indiening voorstel Doc. 1-616/1 1-616/1 (PDF)
29/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/6/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-616/5 1-616/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/1997   Verzending naar commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Bespreking
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Bespreking
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
20/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
20/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
20/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-616/2 1-616/2 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-616/2 1-616/2 (PDF)
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-616/4 1-616/4 (PDF)
4/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-616/3 1-616/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
12/6/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1602/1
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9804-9810 + 9823)
22/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+134/-0/o8)
(Handelingen nr. 274, p. 9823-9824)
Doc. K. 49-1602/6
22/10/1998   Aanneming na amendering
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
23/10/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-616/6 1-616/6 (PDF)
23/10/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/1998   Verzending naar commissie
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Instemming met tekst teruggezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden.
17/11/1998   Einde behandeling
17/11/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
10/4/1999   Bekendmaking (11815-11816)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/10/1997, 3/12/1997, 20/5/1998, 4/6/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 22/10/1998
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Onderzoekstermijn verstreken  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 13/6/1998 60 30/10/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal
Art. 4 geschrapt
Onderzoekstermijn (S2) 24/10/1998 15 16/11/1998
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 24/10/1998 0 16/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1998 10/4/1999 , blz 11815-11816

Kruispuntbank van de wetgeving