S. 1-615 Dossierfiche K. 49-1141

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1. Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995;
2. Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 december 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

Conventie van Lomé IV
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-615/1 1-615/1 (PDF) Wetsontwerp 29/4/1997
1-615/2 1-615/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-615/3 1-615/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1141/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
K. 49-1141/2 Verslag namens de commissie 19/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
29/4/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-615/1 1-615/1 (PDF)
29/4/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/4/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-615/2 1-615/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-615/3 1-615/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1141/1
13/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7564
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o1)
Handelingen, p. 7562
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
15/1/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/1/1999   Bekendmaking (388-463)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/1998 7/1/1999 , blz 388-463

Kruispuntbank van de wetgeving