S. 1-61 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

bestrijding
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-61/1 1-61/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-61/1 1-61/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Beslissing niet-inoverwegingneming
12/10/1995   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Behandeling beŽindigd  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Niet in overweging genomen 12/10/1995

Kruispuntbank van de wetgeving