S. 1-609 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Bea Cantillon    Leo Delcroix    Marc Olivier   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
ziekteverzekering
ziekenhuisopname

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-609/1 1-609/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/4/1997
1-609/2 1-609/2 (PDF) Amendement 30/12/1997
1-609/3 1-609/3 (PDF) Tussentijds verslag 25/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/4/1997   Indiening voorstel Doc. 1-609/1 1-609/1 (PDF)
29/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/6/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/1/1998   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
11/3/1998   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/1997   Verzending naar commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Bespreking
30/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-609/2 1-609/2 (PDF)
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Bespreking
8/1/1998   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
19/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1998   Bespreking
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Goedkeuring tussentijds verslag
Een tussentijds verslag van de heer Marc Olivier is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-609/3 1-609/3 (PDF)
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/10/1997, 19/11/1997, 8/1/1998, 19/3/1998, 20/5/1998

Kruispuntbank van de wetgeving