S. 1-607 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling
Wim Verreycken    Jurgen Ceder   

enquÍtecommissie
bijzondere commissie
parlementair toezicht
parlementaire monarchie
Rwanda
Koning en Koninklijke familie
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-607/1 1-607/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/4/1997   Indiening voorstel Doc. 1-607/1 1-607/1 (PDF)
30/4/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/4/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/4/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving