S. 1-606 Dossierfiche K. 49-1139

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, en Bijlage, ondertekend te Washington op 28 januari 1988
Regering J.-L. Dehaene II  

Verenigde Staten
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-606/1 1-606/1 (PDF) Wetsontwerp 9/4/1997
1-606/2 1-606/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-606/3 1-606/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1139/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/4/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-606/1 1-606/1 (PDF)
9/4/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/4/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-606/2 1-606/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-606/3 1-606/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1139/1
9/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7162
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 7248
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
8/12/1999   Bekendmaking (45434-45441)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1997, 11/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/1998 8/12/1999 , blz 45434-45441

Kruispuntbank van de wetgeving