S. 1-604 Dossierfiche K. 49-1137

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid
Regering J.-L. Dehaene II  

Nederland
handel in verdovende middelen
Europol
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-604/1 1-604/1 (PDF) Wetsontwerp 9/4/1997
1-604/2 1-604/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-604/3 1-604/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1137/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/4/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-604/1 1-604/1 (PDF)
9/4/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
9/4/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-604/2 1-604/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-604/3 1-604/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1137/1
9/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7161
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 7248
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/1998   Bekendmaking (25637-25639)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1997, 11/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/1/1998 11/8/1998 , blz 25637-25639

Kruispuntbank van de wetgeving