S. 1-603 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties
Andrť Bourgeois    Paul Staes    Erika Thijs   

Taiwan
VN
diplomatieke betrekking
motie van het Parlement
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-603/1 1-603/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/3/1997
1-603/2 1-603/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-603/1 1-603/1 (PDF)
17/4/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/4/1997   Verzending naar commissie
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Uitgesteld
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacqueline Mayence-Goossens
8/7/1997   Uitgesteld
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Het voorstel van resolutie vervalt
Het voorstel van resolutie vervalt ingevolge de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 1-43/1
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Uitgesteld
16/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-603/2 1-603/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/7/1997, 16/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving