S. 1-599 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad
Hugo Coveliers    Bert Anciaux    Guy Verhofstadt    Jan Loones   

stemplicht
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-599/1 1-599/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-599/1 1-599/1 (PDF)
15/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/5/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving