S. 1-596 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Jan Loones    Guy Verhofstadt    Bert Anciaux    Eddy Boutmans    Hugo Coveliers   

initiatief tot een wet
referendum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-596/1 1-596/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-596/1 1-596/1 (PDF)
15/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
15/5/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving