S. 1-594 Dossierfiche                  

Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
Eddy Boutmans    Guy Verhofstadt    Bert Anciaux    Hugo Coveliers    Jan Loones   

initiatief tot een wet
referendum
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-594/1 1-594/1 (PDF) Voorstel 27/3/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-594/1 1-594/1 (PDF)
27/3/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/1997   Verzending naar commissie
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
17/12/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel
5/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1999   Niet behandeld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Niet behandeld
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-0/o0)
25/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/1998, 25/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving