S. 1-58 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan
Chris Vandenbroeke    Bert Anciaux    Jan Loones   

pensioenregeling
vrouw
pensioenvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-58/1 1-58/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-58/1 1-58/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
19/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/10/1995

Kruispuntbank van de wetgeving