S. 1-579 Dossierfiche K. 49-782

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring
Regering J.-L. Dehaene II  

vleesindustrie
veterinaire inspectie
Instituut voor Veterinaire Keuring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-782/1 Wetsontwerp 25/11/1996
K. 49-782/2 Amendement 14/1/1997
K. 49-782/3 Amendementen 28/1/1997
K. 49-782/4 Amendementen 18/2/1997
K. 49-782/5 Amendement 4/3/1997
K. 49-782/6 Verslag namens de commissie 7/3/1997
K. 49-782/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/3/1997
K. 49-782/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/3/1997
K. 49-782/9 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/1997
K. 49-782/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/3/1997
1-579/1 1-579/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/3/1997
1-579/2 1-579/2 (PDF) Amendementen 6/5/1997
1-579/3 1-579/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/1997
1-579/4 1-579/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/5/1997
1-579/5 1-579/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/5/1997
1-579/6 1-579/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/5/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
25/11/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-782/1
7/3/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-782/7
12/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5113-5119
13/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5145-5146
13/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+88/-0/o48)
Handelingen, p. 5146
Doc. K. 49-782/10
13/3/1997   Aanneming zonder amendering
14/3/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-579/1 1-579/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Uitoefening evocatierecht
27/3/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/5/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 2927-2929
Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o19)
Handelingen, p. 2938
Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/1997   Verzending naar commissie
6/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin
6/5/1997   Amendement: Am. 1
6/5/1997   Amendement: Am. 2
6/5/1997   Bespreking
6/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-579/3 1-579/3 (PDF)
6/5/1997   Vertrouwen rapporteur
6/5/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-579/4 1-579/4 (PDF)
15/5/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1997   Bekendmaking (16409)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 12/3/1997, 13/3/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 15/5/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/3/1997 15 14/4/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 90 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 28/3/1997 60 11/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/1997 19/6/1997 , blz 16409

Kruispuntbank van de wetgeving