S. 1-577 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen
Lisette Nelis-Van Liedekerke    Jeannine Leduc   

pensioenregeling
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-577/1 1-577/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/3/1997
1-577/2 1-577/2 (PDF) Amendement 14/1/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
13/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-577/1 1-577/1 (PDF)
27/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/3/1997   Verzending naar commissie
27/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Bespreking
13/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1997   Niet behandeld
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Niet behandeld
27/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/11/1997   Niet behandeld
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Niet behandeld
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Bespreking
14/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-577/2 1-577/2 (PDF)
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/3/1997, 8/10/1997, 5/11/1997, 14/1/1998

Kruispuntbank van de wetgeving