S. 1-576 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de interparlementaire internationale instellingen en in het bijzonder in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Jean-Marie Happart   

structurele aanpassing
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-576/1 1-576/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/3/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
13/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-576/1 1-576/1 (PDF)
20/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/3/1997   Verzending naar commissie
14/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1998   Niet behandeld
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Bock
4/6/1998   Bespreking
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/6/1998

Kruispuntbank van de wetgeving