S. 1-574 Dossierfiche K. 49-1035

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1.Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, Gemeenschappelijke Verklaring en Bijlage, ondertekend te Madrid op 6 november 1992.
2.Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, Bijlagen, Slotakte en Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Madrid op 6 november 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

Griekenland
Akkoord van Schengen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-574/1 1-574/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/1997
1-574/2 1-574/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/1997
1-574/3 1-574/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/4/1997
K. 49-1035/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/5/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-574/1 1-574/1 (PDF)
12/3/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
24/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-105 Hand. 1-105 (PDF)
30/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-105 Hand. 1-105 (PDF)
30/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-106 Hand. 1-106 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/3/1997   Verzending naar commissie
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sémer
23/4/1997   Bespreking
23/4/1997   Artikelsgewijze bespreking
24/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/4/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-574/2 1-574/2 (PDF)
24/4/1997   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
30/4/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1035/1
29/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5857
29/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-2/o21)
Handelingen, p. 5862
29/5/1997   Aanneming zonder amendering
29/5/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
13/2/1998   Bekendmaking (4135-4145 (autre intitulé au MB))
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 30/4/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 23/4/1997, 24/4/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/5/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/7/1997 13/2/1998 , blz 4135-4145 (autre intitulé au MB)

Kruispuntbank van de wetgeving