S. 1-572 Dossierfiche K. 49-1692

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek
Fred Erdman    Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Hugo Coveliers    Magdeleine Willame-Boonen    Jan Loones    Martine Dardenne    Eddy Boutmans   

rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-572/1 1-572/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/1997
1-572/2 1-572/2 (PDF) Amendementen 23/6/1998
1-572/3 1-572/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/1998
1-572/4 1-572/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1998
1-572/5 1-572/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1692/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1692/2 Verslag namens de commissie 23/10/1998
K. 49-1692/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-572/1 1-572/1 (PDF)
13/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
13/3/1997   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-572/5 1-572/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/3/1997   Verzending naar commissie
14/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
14/5/1997   Inleidende uiteenzetting
14/5/1997   Bespreking
23/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-572/2 1-572/2 (PDF)
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Niet behandeld
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Bespreking
1/7/1998   Artikelsgewijze bespreking
1/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-572/3 1-572/3 (PDF)
1/7/1998   Vertrouwen rapporteur
1/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-572/4 1-572/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1692/1
28/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 278, p. 9968)
29/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-2/o1)
Tekstverbetering; Handelingen nr.279, p. 10001
Doc. K. 49-1692/3
29/10/1998   Aanneming zonder amendering
29/10/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1692/3
23/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/1999   Bekendmaking (5138)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1997, 1/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 28/10/1998, 29/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 60 14/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/1998 20/2/1999 , blz 5138

Kruispuntbank van de wetgeving