S. 1-564 Dossierfiche K. 49-885

Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

inkomstenbelasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
belastingbeleid
durfkapitaal
onderzoek en ontwikkeling
beleggingsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-885/1 Wetsontwerp 16/1/1997
K. 49-885/2 Amendement 18/2/1997
K. 49-885/3 Verslag namens de commissie 28/2/1997
K. 49-885/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/2/1997
K. 49-885/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/3/1997
1-564/1 1-564/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/3/1997
1-564/2 1-564/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/1/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-885/1
28/2/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-885/4
5/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5040-5042
6/3/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-885/5
6/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+80/-41/o20)
Handelingen, p. 5096
6/3/1997   Aanneming na amendering
7/3/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-564/1 1-564/1 (PDF)
25/3/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-564/2 1-564/2 (PDF)
25/3/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
23/5/1997   Bekendmaking (13146)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 5/3/1997, 6/3/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 8/3/1997 15 24/3/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/3/1997 0 24/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/4/1997 23/5/1997 , blz 13146

Kruispuntbank van de wetgeving