S. 1-562 Dossierfiche K. 49-953

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober-november 1996)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

onderwijs
informatica
bescherming van de consument
gebrekkig product
Europese Commissie
douanerechten
service
wisselkoers
BTW
consumptiegoederen
lawaai
derde fase van de EMU
fraude ten nadele van de EU
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
niet-deelnemend land
deelnemend land

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-562/1 1-562/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 25/2/1997
K. 49-953/2 Besluiten van het Adviescomité 26/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
25/2/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-562/1 1-562/1 (PDF)
20/3/1997   Bespreking + aanneming van conclusies (Kamer)
Handelingen, p. 5197-5198
Doc. K. 49-953/2
20/3/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving