S. 1-559 Dossierfiche K. 49-830

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering J.-L. Dehaene II  

bescherming van de consument
verkoop aan huis
teleshopping
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-830/1 Wetsontwerp 11/12/1996
K. 49-830/2 Verslag namens de commissie 6/2/1997
K. 49-830/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/2/1997
K. 49-830/4 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 20/2/1997
K. 49-830/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/1997
1-559/1 1-559/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/1997
1-559/2 1-559/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-830/1
19/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4896-4897
20/2/1997   Artikelen aangenomen in plenaire vergadering
Handelingen, p. 4954
Doc. K. 49-830/4
27/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+141/-1/o1)
Handelingen, p. 5022
Doc. K. 49-830/5
27/2/1997   Aanneming na amendering
28/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-559/1 1-559/1 (PDF)
18/3/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-559/2 1-559/2 (PDF)
18/3/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/1997   Bekendmaking (12075)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 19/2/1997, 27/2/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 1/3/1997 15 17/3/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/3/1997 0 17/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 16/5/1997 , blz 12075

Kruispuntbank van de wetgeving