S. 1-554 Dossierfiche K. 49-810

Wetsontwerp betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
Regering J.-L. Dehaene II  

accijns
tabaksindustrie
tabak
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-810/1 Wetsontwerp 4/12/1996
K. 49-810/2 Verslag namens de commissie 24/2/1997
K. 49-810/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/1997
1-554/1 1-554/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/1997
1-554/2 1-554/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-810/1
26/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4990-4991
27/2/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-810/3
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o1)
Handelingen, p. 5022
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
28/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-554/1 1-554/1 (PDF)
18/3/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
Handelingen, p. 2624
Doc. 1-554/2 1-554/2 (PDF)
18/3/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/1997   Bekendmaking (12105)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/2/1997, 27/2/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 1/3/1997 15 17/3/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn
Handelingen, p. 2624
Evocatietermijn 1/3/1997 0 17/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 16/5/1997 , blz 12105

Kruispuntbank van de wetgeving