S. 1-553 Dossierfiche K. 49-781

Wetsontwerp betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
Regering J.-L. Dehaene II  

accijns
minerale olie
tabaksindustrie
vrij verkeer van goederen
tabak
alcoholhoudende drank
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-781/1 Wetsontwerp 22/11/1996
K. 49-781/2 Verslag namens de commissie 17/2/1997
K. 49-781/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/1997
1-553/1 1-553/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/1997
1-553/2 1-553/2 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 3/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/11/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-781/1
26/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4990
27/2/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-781/3
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o1)
Handelingen, p. 5022
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
28/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-553/1 1-553/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/3/1997   Uitoefening evocatierecht
17/3/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1997   Verzending naar commissie
1/8/1997   Einde behandeling
3/6/1997   Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S1) Doc. 1-553/2 1-553/2 (PDF)
3/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1997   Bekendmaking (19836)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/2/1997, 27/2/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 1/3/1997 15 17/3/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 86
Onderzoekstermijn (S1) 18/3/1997 60 2/6/1997
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/3/1997 0 2/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/1997 1/8/1997 , blz 19836

Kruispuntbank van de wetgeving