S. 1-552 Dossierfiche K. 49-870

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
politie
openbare veiligheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
paramilitaire troepen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-870/1 Wetsontwerp 6/1/1997
K. 49-870/2 Amendementen 22/1/1997
K. 49-870/3 Amendementen 29/1/1997
K. 49-870/4 Amendementen 4/2/1997
K. 49-870/5 Amendementen 5/2/1997
K. 49-870/6 Verslag namens de commissie 20/2/1997
K. 49-870/7 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/1997
K. 49-870/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/2/1997
1-552/1 1-552/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/2/1997
1-552/2 1-552/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/1/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-870/1
21/2/1997   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-870/7
26/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4979-4990
27/2/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-870/8
27/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+142/-0/o2)
Handelingen, p. 5022
27/2/1997   Aanneming na amendering
1/3/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-552/1 1-552/1 (PDF)
18/3/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-552/2 1-552/2 (PDF)
18/3/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/1997   Bekendmaking (15214)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 26/2/1997, 27/2/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/3/1997 15 17/3/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/3/1997 0 17/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 6/6/1997 , blz 15214

Kruispuntbank van de wetgeving