S. 1-550 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer bij het Hof van Cassatie dat opengevallen is ten gevolge van de nakende inruststelling van raadsheer Rappe

hogere rechtspraak
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-550/1 1-550/1 (PDF) Kandidatenlijst 10/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
5/3/1997   Aanleggen dossier
5/3/1997   Behandeling in commissie: de commissie voor de Justitie
5/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1997   Hoorzitting
met dhr. Jean de Codt en dhr. Thierry Werquin
10/3/1997   Voordracht kandidatenlijst Doc. 1-550/1 1-550/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving