S. 1-549 Dossierfiche K. 49-942

De Europese Unie en de landen uit het Middellands Zeegebied : naar een evenwichtig partnerschap ?
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

mediterrane derde landen
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Unie voor het Middellandse Zeegebied
Europese Unie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-549/1 1-549/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/2/1997
1-549/2 1-549/2 (PDF) Voorstel van resolutie 19/3/1997
1-549/3 1-549/3 (PDF) Amendementen 19/3/1997
1-549/4 1-549/4 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/3/1997
1-549/5 1-549/5 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 26/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
26/2/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-549/1 1-549/1 (PDF)
19/3/1997   Behandeling in comité: het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
van Kamer en Senaat
19/3/1997   Inschrijving op agenda comité
19/3/1997   Bespreking
19/3/1997   De stemingen worden uitgesteld
19/3/1997   Ontwerp-resolutie Doc. 1-549/2 1-549/2 (PDF)
19/3/1997   Indiening amendementen nrs. 1 tot 7
1. Lowie (K) 2. Verhoeven (K) 3. tot 7 Hatry (S)
Doc. 1-549/3 1-549/3 (PDF)
25/3/1997   Inschrijving op agenda comité
25/3/1997   Stemming in comité over het geheel: geamendeerd
Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteurs
26/3/1997   Tekst aangenomen door het Adviescomité Doc. 1-549/5 1-549/5 (PDF)
30/4/1997   Bespreking (Kamer)
Handelingen, p. 5657-5658
30/4/1997   Aanneming van de resolutie (Kamer)
Handelingen, p. 5664
30/4/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving