S. 1-547 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter consolidatie van de Belgische economie en ter vermindering van de openbare schuld
Johan Weyts   

overheidsschuld
belastingfraude
inkomstenbelasting
repatriŽring van kapitaal
kapitaalvlucht
economie
strafverjaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-547/1 1-547/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/2/1997
1-547/2 1-547/2 (PDF) Amendementen 31/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-547/1 1-547/1 (PDF)
13/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
13/3/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/1997   Verzending naar commissie
26/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Delcroix
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het wetsvoorstel
23/4/1997   Bespreking
21/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1997   Hoorzitting de hh./MM. Deblauwe en/et Dassesse, belastingdeskundigen/experts fiscaux
21/5/1997   Gedachtenwisseling
28/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1997   Hoorzitting De hh.MM. Bailleux en Eloy, advocaten/avocats, belastingdeskundigen/experts fiscaux
28/5/1997   Gedachtenwisseling
28/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1997   Hoorzitting De h.M. Afschrift, advocaat/avocat, belastingdeskundige/expert fiscal
28/5/1997   Gedachtenwisseling
17/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1997   Hoorzitting De hh. Dauginet en Bours, advocaten, belastingdeskundigen, en de h. Van Dijck, belastingdeskundige MM. Dauginet et Bours, avocats, experts fiscaux, et M. Van Dijck, expert fiscal
17/6/1997   Gedachtenwisseling
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Hoorzitting De h. Maystadt, Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
de onderhandeling met de gewesten inzake de successierechten en de maatregelen genomen door de regering inzake risicodragend kapitaal
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Hoorzitting De h. Maystadt, Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
de onderhandeling met de gewesten inzake de successierechten en de maatregelen genomen door de regering inzake risicodragend kapitaal
17/2/1998   Gedachtenwisseling
5/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-547/2 1-547/2 (PDF)
5/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-547/2 1-547/2 (PDF)
5/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-547/2 1-547/2 (PDF)
5/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-547/2 1-547/2 (PDF)
5/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-547/2 1-547/2 (PDF)
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   De vergadering is afgelast.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/1997, 23/4/1997, 21/5/1997, 28/5/1997, 17/6/1997, 11/2/1998, 17/2/1998, 13/5/1998, 7/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving