S. 1-544 Dossierfiche K. 49-730

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten
Alfons Borginon   Geert Bourgeois   Annemie Van de Casteele  

depolitisering
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-730/1 Wetsvoorstel 24/10/1996
K. 49-730/2 Amendementen 28/11/1996
K. 49-730/3 Amendementen 4/12/1996
K. 49-730/4 Amendementen 17/12/1996
K. 49-730/5 Amendementen 29/1/1997
K. 49-730/6 Verslag namens de commissie 13/2/1997
K. 49-730/7 Tekst aangenomen door de commissie 13/2/1997
K. 49-730/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1997
1-544/1 1-544/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/2/1997
1-544/2 1-544/2 (PDF) Amendementen 22/4/1997
1-544/3 1-544/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/1997
1-544/4 1-544/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/5/1997
K. 49-730/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/5/1997
K. 49-730/10 Verslag namens de commissie 20/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/10/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-730/1
24/10/1996   Inoverwegingneming
19/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4897-4901
20/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+127/-0/o10)
Handelingen, p. 4954
20/2/1997   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-544/1 1-544/1 (PDF)
20/2/1997   Verzending naar commissie: Justitie
7/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/5/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 2932-2934
Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+53/-0/o2)
Handelingen, p. 2939
Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/2/1997   Verzending naar commissie
18/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
18/3/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
18/3/1997   Bespreking
26/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
16/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/4/1997   Bespreking
22/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-544/2 1-544/2 (PDF)
22/4/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/4/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
22/4/1997   Beslissing schriftelijk verslag
13/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-544/3 1-544/3 (PDF)
13/5/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-544/4 1-544/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
15/5/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-730/9
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6235-6236
26/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 6273
26/6/1997   Aanneming zonder amendering
26/6/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
1/1/1998   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 19/2/1997, 20/2/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/5/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1997, 26/3/1997, 16/4/1997, 22/4/1997, 13/5/1997
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/6/1997, 26/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/1997 1/1/1998

Kruispuntbank van de wetgeving