S. 1-541 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen ten aanzien van de hervorming van de werknemerspensioenen
Michèle Bribosia-Picard    Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Andrée Delcourt-Pêtre   

pensioenregeling
gelijke behandeling van man en vrouw
pensioenvoorwaarden
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-541/1 1-541/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/2/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
20/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-541/1 1-541/1 (PDF)
20/2/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/2/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
7/3/1997   Zal worden ingetrokken
Adviescomité gelijke kansen vrouwen en mannen
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving