S. 1-537 Dossierfiche K. 49-444

Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van grensarbeiders
Hubert Brouns   Greta D'Hondt   Maurice Didden   Louis Vanvelthoven  

Nederland
sociale zekerheid
grensarbeider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-444/1 Wetsvoorstel 16/2/1996
K. 49-444/2 Amendementen 7/1/1997
K. 49-444/3 Amendementen 7/1/1997
K. 49-444/4 Verslag namens de commissie 23/1/1997
K. 49-444/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/1/1997
K. 49-444/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/1/1997
K. 49-444/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/1/1997
K. 49-444/8 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 30/1/1997
K. 49-444/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/1997
1-537/1 1-537/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/2/1997
1-537/2 1-537/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/2/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-444/1
23/1/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-444/5
30/1/1997   Bespreking
6/2/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-444/9
6/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd
6/2/1997   Aanneming na amendering
7/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-537/1 1-537/1 (PDF)
4/3/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-537/2 1-537/2 (PDF)
4/3/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/1997   Bekendmaking (15503)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 30/1/1997, 6/2/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/2/1997 15 3/3/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/2/1997 0 3/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/1997 10/6/1997 , blz 15503

Kruispuntbank van de wetgeving