S. 1-536 Dossierfiche K. 49-804

Wetsontwerp op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Regering J.-L. Dehaene II  

auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-804/1 Wetsontwerp 3/12/1996
K. 49-804/2 Amendementen 21/1/1997
K. 49-804/3 Verslag namens de commissie 29/1/1997
K. 49-804/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/1/1997
K. 49-804/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/2/1997
1-536/1 1-536/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/2/1997
1-536/2 1-536/2 (PDF) Amendementen 12/3/1997
1-536/3 1-536/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/1997
1-536/4 1-536/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/4/1997
1-536/5 1-536/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
3/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-804/1
29/1/1997   Tekst aangenomen door Commissie Doc. K. 49-804/4
6/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4842
6/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o53)
Handelingen, p. 4848 (tekstcorrecties)
Doc. K. 49-804/5
6/2/1997   Aanneming zonder amendering
7/2/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-536/1 1-536/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
3/3/1997   Uitoefening evocatierecht
3/3/1997   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-103 Hand. 1-103 (PDF)
24/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o11)
Handelingen, p. 2864
Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
Doc. 1-536/5 1-536/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/3/1997   Verzending naar commissie
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Milquet
12/3/1997   Bespreking
12/3/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-536/2 1-536/2 (PDF)
26/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
26/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
26/3/1997   Beslissing schriftelijk verslag
16/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/4/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Milquet is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
30/4/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/1999   Bekendmaking (1924-1925)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/2/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1997, 24/4/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 12/3/1997, 26/3/1997, 16/4/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/2/1997 15 3/3/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 82
Onderzoekstermijn (S1) 4/3/1997 60 20/5/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1997 23/1/1999 , blz 1924-1925

Kruispuntbank van de wetgeving