S. 1-532 Dossierfiche K. 49-1136

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europese Ruimte-Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

zetel van de instelling
Europees Ruimteagentschap
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-532/1 1-532/1 (PDF) Wetsontwerp 3/2/1997
1-532/2 1-532/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/1997
1-532/3 1-532/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/7/1997
K. 49-1136/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/2/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-532/1 1-532/1 (PDF)
3/2/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
16/7/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-129 Hand. 1-129 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/2/1997   Verzending naar commissie
18/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
18/6/1997   Bespreking
18/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
18/6/1997   Beslissing schriftelijk verslag
3/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-532/2 1-532/2 (PDF)
3/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-532/3 1-532/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/7/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1136/1
9/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7247
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 7247
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46198-46203)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1997, 17/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1997, 3/7/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 9/12/1997, 11/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1998 11/12/1999 , blz 46198-46203

Kruispuntbank van de wetgeving