S. 1-530 Dossierfiche K. 49-783

Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project
Regering J.-L. Dehaene II  

financiering
snelvervoer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-783/1 Wetsontwerp 26/11/1996
K. 49-783/2 Amendementen 4/12/1996
K. 49-783/3 Amendementen 10/12/1996
K. 49-783/4 Amendementen 11/12/1996
K. 49-783/5 Verslag namens de commissie 15/1/1997
K. 49-783/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/1/1997
K. 49-783/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/1/1997
K. 49-783/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/1/1997
1-530/1 1-530/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/1/1997
1-530/2 1-530/2 (PDF) Amendementen 3/2/1997
1-530/3 1-530/3 (PDF) Amendementen 18/2/1997
1-530/4 1-530/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/1997
1-530/5 1-530/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/1997
1-530/6 1-530/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/2/1997
1-530/7 1-530/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/3/1997
1-530/8 1-530/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/3/1997
1-530/9 1-530/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/11/1996   Indiening ontwerp Stuk K. 49-783/1
15/1/1997   Tekst aangenomen in commissie Stuk K. 49-783/6
22/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4687-4690, 4697-4705
23/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4739-4741
23/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+80/-46/o16)
Handelingen, p. 4741-4744
Stuk K. 49-783/8
23/1/1997   Aanneming met amendering
4/12/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/13 1-82/13 (PDF)
4/12/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/13 1-82/13 (PDF)
24/1/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Stuk 1-530/1 1-530/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1997   Uitoefening evocatierecht
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/1/1997   Verzending naar commissie
3/2/1997   Amendement: Am. 1 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 2 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 3 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 4 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 5 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 6 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 7 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 8 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 9 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 10 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 11 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 12 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 13 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 14 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 15 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 16 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 17 Stuk 1-530/2 1-530/2 (PDF)
4/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
4/2/1997   Inleidende uiteenzetting
minister van Vervoer
4/2/1997   Bespreking
18/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1997   Amendement: Am. 18 Stuk 1-530/3 1-530/3 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 19 Stuk 1-530/3 1-530/3 (PDF)
18/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
18/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
18/2/1997   Beslissing schriftelijk verslag
24/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/2/1997   Lezing van het verslag
26/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Stuk 1-530/4 1-530/4 (PDF)
26/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden
Stuk 1-530/5 1-530/5 (PDF)
26/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
26/2/1997   Amendement: Am. 20 Stuk 1-530/6 1-530/6 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 21 Stuk 1-530/6 1-530/6 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 22 Stuk 1-530/6 1-530/6 (PDF)
6/3/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-96 Hand. 1-96 (PDF)
6/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-97 Hand. 1-97 (PDF)
Stuk 1-530/9 1-530/9 (PDF)
6/3/1997   Aanneming zonder amendering
6/2/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 1-82/15 1-82/15 (PDF)
6/3/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/1/1997, 23/1/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 6/3/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/2/1997, 18/2/1997, 24/2/1997, 26/2/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 25/1/1997 5 29/1/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 76
Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1997 15 24/2/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1997 30 10/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/1997 2/4/1997

Kruispuntbank van de wetgeving