S. 1-53 Dossierfiche K. 49-588

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering
Claude Desmedt   

strafsanctie
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-53/1 1-53/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/1995
1-53/2 1-53/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/1996
1-53/3 1-53/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/5/1996
1-53/4 1-53/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 23/5/1996
K. 49-588/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/5/1996
K. 49-588/2 Verslag namens de commissie 1/8/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-53/1 1-53/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Justitie
7/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
23/5/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-46 Hand. 1-46 (PDF)
23/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-46 Hand. 1-46 (PDF)
Doc. 1-53/4 1-53/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/1995   Verzending naar commissie
23/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
23/4/1996   Bespreking
7/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
7/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-53/2 1-53/2 (PDF)
7/5/1996   Vertrouwen rapporteur
7/5/1996   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-53/3 1-53/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
23/5/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-588/1
20/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3514-3515
20/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 3524
20/7/1996   Aanneming zonder amendering
20/7/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/8/1996   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/5/1996
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 23/4/1996, 7/5/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 20/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 24/5/1996 60 16/9/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/8/1996 1/10/1996

Kruispuntbank van de wetgeving