S. 1-529 Dossierfiche K. 49-1002

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie in de landen die te kampen hebben met ernstige verdroging en/of desertificatie, in het bijzonder in Afrika, gedaan te Parijs op 17 juni 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

woestijnvorming
droogte
VN-conventie
Afrika
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-529/1 1-529/1 (PDF) Wetsontwerp 22/1/1997
1-529/2 1-529/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1997
1-529/3 1-529/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1997
K. 49-1002/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/1/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-529/1 1-529/1 (PDF)
22/1/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
17/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
17/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
22/1/1997   Verzending naar commissie
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
29/1/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
29/1/1997   Bespreking
4/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1997   Uiteenzetting
van de heer Moreels, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
4/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
4/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
4/2/1997   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
17/4/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1002/1
29/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5856
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5923
5/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o3)
Handelingen, p. 5974
5/6/1997   Aanneming zonder amendering
5/6/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
10/12/1997   Bekendmaking (32850-32890)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/4/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/1/1997, 4/2/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/5/1997, 4/6/1997, 5/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/6/1997 10/12/1997, blz 32850-32890

Kruispuntbank van de wetgeving