S. 1-528 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval
Francy Van der Wildt    Leo Delcroix    Paul Hatry    Philippe Charlier    Jan Loones    Martine Dardenne    Johan Weyts    Paula Sťmer   

radioactief afval
beheer van afvalstoffen
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-528/1 1-528/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/1/1997
1-528/2 1-528/2 (PDF) Amendementen 29/1/1997
1-528/3 1-528/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/1997
1-528/4 1-528/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/2/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/1/1997   Indiening voorstel Doc. 1-528/1 1-528/1 (PDF)
23/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/1/1997   Verzending naar commissie
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
29/1/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-528/2 1-528/2 (PDF)
29/1/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-528/2 1-528/2 (PDF)
29/1/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-528/2 1-528/2 (PDF)
29/1/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-528/2 1-528/2 (PDF)
29/1/1997   Bespreking
29/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
29/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-528/4 1-528/4 (PDF)
19/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-528/3 1-528/3 (PDF)
27/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
27/2/1997   Algemene bespreking Hand. 1-94 Hand. 1-94 (PDF)
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
27/2/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 27/2/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/1/1997, 19/2/1997

Kruispuntbank van de wetgeving