S. 1-527 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
Bert Anciaux    Guy Verhofstadt   

kind
verjaring van de vordering
seksueel geweld
seksueel misdrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-527/1 1-527/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/1/1997   Indiening voorstel Doc. 1-527/1 1-527/1 (PDF)
30/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
30/1/1997   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/1/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving