S. 1-524 Dossierfiche K. 49-1001

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989
Regering J.-L. Dehaene II  

merk
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-524/1 1-524/1 (PDF) Wetsontwerp 15/1/1997
1-524/2 1-524/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/1997
1-524/3 1-524/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/1/1997
K. 49-1001/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/1/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-524/1 1-524/1 (PDF)
15/1/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
17/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
17/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-102 Hand. 1-102 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/1/1997   Verzending naar commissie
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
29/1/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
29/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
29/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
29/1/1997   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
17/4/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1001/1
29/5/1997   Verdaging
Handelingen, p. 5856
4/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5922
5/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o16)
Handelingen, p. 5973
5/6/1997   Aanneming zonder amendering
5/6/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/8/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1998   Bekendmaking (24341-24355)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/4/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/1/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 4/6/1997, 5/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/8/1997 28/7/1998 , blz 24341-24355

Kruispuntbank van de wetgeving