S. 1-521 Dossierfiche K. 49-517

Wetsontwerp houdende bepaalde wijzigingen aan de wet van 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht
Regering J.-L. Dehaene II  

cumuleren van pensioenen
Europees ambtenaar
pensioenregeling
Europese overheidsdienst
internationale organisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-517/1 Wetsontwerp 5/4/1996
K. 49-517/2 Verslag namens de commissie 18/12/1996
K. 49-517/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/1/1997
1-521/1 1-521/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/1/1997
1-521/2 1-521/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/4/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-517/1
8/1/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4593
9/1/1997   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-517/3
9/1/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o30)
Handelingen, p. 4638
9/1/1997   Aanneming zonder amendering
10/1/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-521/1 1-521/1 (PDF)
28/1/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-521/2 1-521/2 (PDF)
28/1/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 11/1/1997 15 27/1/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/1/1997 0 27/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 28/2/1997

Kruispuntbank van de wetgeving