S. 1-519 Dossierfiche K. 49-1050

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting
Regering J.-L. Dehaene II  

internationaal arbeidsrecht
pensioenregeling
Internationale Arbeidsconferentie
uitkering aan nabestaanden
ratificatie van een overeenkomst
invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-519/1 1-519/1 (PDF) Wetsontwerp 8/1/1997
1-519/2 1-519/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/1997
1-519/3 1-519/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/1997
1-519/4 1-519/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/5/1997
K. 49-1050/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/5/1997
K. 49-1050/2 Verslag namens de commissie 19/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
8/1/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-519/1 1-519/1 (PDF)
8/1/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
7/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
15/5/1997   Algemene bespreking Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-519/4 1-519/4 (PDF)
15/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-108 Hand. 1-108 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/1/1997   Verzending naar commissie
15/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sémer
15/1/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
15/1/1997   Bespreking
15/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-519/2 1-519/2 (PDF)
15/1/1997   Vertrouwen rapporteur
15/1/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-519/3 1-519/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/5/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1050/1
13/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7564
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-18/o0)
Handelingen, p. 7671
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
15/1/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2019   Bekendmaking (65872-65918)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 15/5/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 15/1/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/1998 27/6/2019 , blz 65872-65918

Kruispuntbank van de wetgeving