S. 1-518 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de invoering van een ecolabel voor hout
Vera Dua   

bosbescherming
milieukeurmerk
houtproduct
tropisch regenwoud
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-518/1 1-518/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/1/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
7/1/1997   Indiening voorstel Doc. 1-518/1 1-518/1 (PDF)
30/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
30/1/1997   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Staes
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving