S. 1-517 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt
Francis Poty    Nadia Merchiers    Jacques Santkin   

bankdeposito
sociale rechten
minimumbestaansinkomen
sociale uitsluiting
armoede
sociaal achtergestelde groep
universele dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-517/1 1-517/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1996
1-517/2 1-517/2 (PDF) Advies van de Raad van State 22/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/12/1996   Indiening voorstel Doc. 1-517/1 1-517/1 (PDF)
16/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/1/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/2/1997   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/4/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/1/1997   Verzending naar commissie
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
7/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/5/1997   Hoorzitting De heer Bert, financieel directeur van de Postcheque
7/5/1997   Gedachtenwisseling
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/2/1997, 7/5/1997

Kruispuntbank van de wetgeving