S. 1-515 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 57 van de Grondwet
Roger Lallemand    Fred Erdman   

verzoekschrift
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-515/1 1-515/1 (PDF) Voorstel 20/12/1996
1-515/2 1-515/2 (PDF) Amendement 28/1/1998
1-515/3 1-515/3 (PDF) Amendement 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/12/1996   Indiening voorstel Doc. 1-515/1 1-515/1 (PDF)
20/12/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/12/1996   Verzending naar commissie
28/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-515/2 1-515/2 (PDF)
29/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1998   Niet behandeld
19/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
19/3/1998   Bespreking
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Uitgesteld
2/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-515/3 1-515/3 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving