S. 1-514 Dossierfiche K. 49-859

De rechten van het kind in de Europese Unie
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

rechten van het kind
motie van het Parlement
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-514/1 1-514/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/12/1996
1-514/2 1-514/2 (PDF) Voorstel van resolutie 16/1/1997
1-514/3 1-514/3 (PDF) Amendementen op de Ontwerp-resolutie 24/2/1997
1-514/4 1-514/4 (PDF) Aanvullend verslag namens het Adviescomité 6/3/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
28/12/1996   Aanleggen dossier Doc. 1-514/1 1-514/1 (PDF)
16/1/1997   Ontwerp-resolutie
Tekst voorgesteld door mevr. Hermans op basis van haar verslag uitgebracht namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat
Doc. 1-514/2 1-514/2 (PDF)
28/1/1997   Inschrijving op agenda comité
28/1/1997   Aanwijzing rapporteur: Hermans, An
28/1/1997   Bespreking
4/2/1997   Inschrijving op agenda comité
4/2/1997   Bespreking
4/2/1997   Stemmingen uitgesteld
25/2/1997   Inschrijving op agenda comité
25/2/1997   Goedkeuring ontwerpresolutie: geamendeerd
De geamendeerde ontwerpresolutie werd bij consensus aangenomen
6/3/1997   Aanvullend verslag - aangenomen tekst ontwerp-resolutie Doc. 1-514/4 1-514/4 (PDF)
20/3/1997   Bespreking in plenaire vergadering (Kamer)
Handelingen, p. 5198-5200
20/3/1997   Stemming over de resolutie (Kamer) (aangenomen)
Handelingen, p. 5212
20/3/1997   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving