S. 1-513 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen
Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Guy Verhofstadt    Lydia Maximus   

kind
strafprocedure
misdaad tegen de personen
vrijheidsberoving
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-513/1 1-513/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/12/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/12/1996   Indiening voorstel Doc. 1-513/1 1-513/1 (PDF)
16/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/1/1997   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/1/1997   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving