S. 1-511 Dossierfiche K. 49-841

Wetsontwerp betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten
Regering J.-L. Dehaene II  

administratieve rechtspraak
magistraat
loon
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-841/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/1996
1-511/1 1-511/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-511/2 1-511/2 (PDF) Amendement 11/3/1997
1-511/3 1-511/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/1997
1-511/4 1-511/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/3/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-658/1
4/12/1996   Beslissing POC
82/13
Doc. 1-82/13 1-82/13 (PDF)
11/12/1996   Tekst aangenomen in Commissie
deel art. 77 Grondwet
Doc. K. 49-658/6
17/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4480-4481
19/12/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering
deel art. 77 Grondwet
Doc. K. 49-841/1
19/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+130/-0/o1)
Handelingen, p. 4557
19/12/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-511/1 1-511/1 (PDF)
20/12/1996   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/1997   Inschrijving op agenda plenaire
20/3/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-100 Hand. 1-100 (PDF)
20/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-100 Hand. 1-100 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/1996   Verzending naar commissie
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
11/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
11/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
11/3/1997   Vertrouwen rapporteur
12/3/1997   Verslag Doc. 1-511/3 1-511/3 (PDF)
12/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-511/4 1-511/4 (PDF)
20/3/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/1997   Bekendmaking (16912)
28/6/1997   Erratum (17350)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1996, 19/12/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 20/3/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 11/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/1997 25/6/1997 , blz 16912
Errata
Op 28/6/1997 , blz 17350

Kruispuntbank van de wetgeving