S. 1-510 Dossierfiche K. 49-658

Wetsontwerp betreffende de wedden van de bedienaars van de erediensten
Regering J.-L. Dehaene II  

geestelijkheid
loon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-658/1 Wetsontwerp 16/7/1996
K. 49-658/2 Amendementen 23/10/1996
K. 49-658/3 Amendementen 27/11/1996
K. 49-658/4 Verslag namens de commissie 11/12/1996
K. 49-658/5 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1996
K. 49-658/6 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1996
K. 49-658/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 19/12/1996
1-510/1 1-510/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-510/2 1-510/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-658/1
4/12/1996   Beslissing POC
82/13
Doc. 1-82/13 1-82/13 (PDF)
11/12/1996   Aangenomen in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 49-658/4
17/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4480-4481
19/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+127/-0/o4)
Handelingen, p. 4557
Doc. K. 49-658/7
19/12/1996   Aanneming na amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-510/1 1-510/1 (PDF)
21/1/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-510/2 1-510/2 (PDF)
21/1/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/1997   Bekendmaking (9697)
29/4/1997   Erratum (10126)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1996, 19/12/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/1/1997 0 20/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 24/4/1997 , blz 9697
Errata
Op 29/4/1997 , blz 10126

Kruispuntbank van de wetgeving