S. 1-51 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken
Wim Verreycken   

gemeente
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-51/1 1-51/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/7/1995
1-51/2 1-51/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-51/1 1-51/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
14/7/1998   Einde behandeling
16/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
30/6/1998   Bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Het wetsvoorstel vervalt
Ten gevolge van de aanneming van S 1-907 vervalt S 1-51
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Van der Wildt is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-51/2 1-51/2 (PDF)
16/7/1998   Einde behandeling
14/7/1998   Zonder voorwerp
Ten gevolge aanneming S 1-907
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/6/1998

Kruispuntbank van de wetgeving