S. 1-509 Dossierfiche K. 49-655

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 oktober 1990 tot vervanging van artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, geco÷rdineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949
Regering J.-L. Dehaene II  

diploma
overheidsapparaat
ingenieur
erkenning van diploma's
universiteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-655/1 Wetsontwerp 16/7/1996
K. 49-655/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 19/12/1996
1-509/1 1-509/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-509/2 1-509/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 21/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-655/1
18/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4512
19/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 4561
Doc. K. 49-655/2
19/12/1996   Aanneming zonder amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-509/1 1-509/1 (PDF)
21/1/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-509/2 1-509/2 (PDF)
21/1/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/4/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/1997   Bekendmaking (16802)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/12/1996, 19/12/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/1/1997 0 20/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/4/1997 24/6/1997 , blz 16802

Kruispuntbank van de wetgeving