S. 1-506 Dossierfiche K. 49-772

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Regering J.-L. Dehaene II  

gezondheid van dieren
gedelegeerde wetgeving
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-772/1 Wetsontwerp 18/11/1996
K. 49-772/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/1996
1-506/1 1-506/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-506/2 1-506/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/11/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-772/1
18/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4513
19/12/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-772/2
19/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o1)
Handelingen, p. 4561
Doc. K. 49-772/2
19/12/1996   Aanneming zonder amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-506/1 1-506/1 (PDF)
21/1/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-506/2 1-506/2 (PDF)
21/1/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/1997   Bekendmaking (11229)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/12/1996, 19/12/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/1/1997 0 20/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/2/1997 8/5/1997 , blz 11229

Kruispuntbank van de wetgeving